преглед

на търг

2800-2206

Търг 2800-2206 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 142017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 0

Общо: 18м³

Начална цена: 35698.39 лв.

Стъпка: 575 лв.

Гаранция: 1785 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 11:45

Приложени документи: