преглед

на търг

2050-2205

Търг 2050-2205 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 0817

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 2, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 5

Общо: 25м³

Начална цена: 111.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 6 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 11:30

Приложени документи: