преглед

на търг

2800-2203

Търг 2800-2203 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 0917

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 15.14, Средна: 12.36, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 0

Общо: 43.5м³

Начална цена: 2158.69 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 108 лв.

Първа дата: 09.03.2017, 11:45

Приложени документи: