преглед

на търг

2960-2201

Търг 2960-2201 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 0817

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 8, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 8

Общо: 40м³

Начална цена: 3333.33 лв.

Стъпка: 232 лв.

Гаранция: 167 лв.

Първа дата: 08.03.2017, 14:00

Приложени документи: