преглед

на търг

2041-2199

Търг 2041-2199 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 9012017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 0, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 10м³

Начална цена: 57529.59 лв.

Стъпка: 66 лв.

Гаранция: 2876 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:45

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг