преглед

на търг

2460-2196

Търг 2460-2196 - ДГС ТРЪН

Обект No. 11218-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 67.89, Средна: 76.54, Дребна: 156.38

Дърва (м³): За огрев: 5.32, ОЗМ: 8.91

Общо: 315.04м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 30.01.2017, 12:00

Приложени документи: