преглед

на търг

1090-2025

Търг 1090-2025 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 1584-20

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: елст

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 20, Дребна: 200

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 20

Общо: 277м³

Начална цена: 25438.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 2544 лв.

Първа дата: 25.03.2016, 15:00

Втора дата: 28.03.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ