преглед

на търг

2600-2194

Търг 2600-2194 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 23012017-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 1, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 1

Общо: 5м³

Начална цена: 1111.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 111 лв.

Първа дата: 30.01.2017, 14:30

Приложени документи: