преглед

на търг

2440-2193

Търг 2440-2193 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 23012017-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 32.33, Средна: 0, Дребна: 32.33

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32.33

Общо: 96.99м³

Начална цена: 32323.69 лв.

Стъпка: 232 лв.

Гаранция: 1616 лв.

Първа дата: 26.01.2017, 12:00

Приложени документи: