преглед

на търг

2041-2191

Търг 2041-2191 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 23012017-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 15.14, Средна: 12.36, Дребна: 23.25

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50.75м³

Начална цена: 2356.69 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 118 лв.

Първа дата: 26.01.2017, 13:15

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг