преглед

на търг

2600-2190

Търг 2600-2190 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 11218-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 67.89, Средна: 76.54, Дребна: 156.38

Дърва (м³): За огрев: 5.32, ОЗМ: 8.91

Общо: 315.04м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 27.01.2017, 11:15

Приложени документи: