преглед

на търг

2700-2189

Търг 2700-2189 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 17012017-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: акдр

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 55, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 22, ОЗМ: 0

Общо: 137м³

Начална цена: 25000.39 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1250 лв.

Първа дата: 20.01.2017, 10:15

Приложени документи: