преглед

на търг

2595-2188

Търг 2595-2188 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 17012017-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 123, ОЗМ: 0

Общо: 123м³

Начална цена: 123654.33 лв.

Стъпка: 1235 лв.

Гаранция: 6183 лв.

Първа дата: 18.01.2017, 09:45

Приложени документи: