преглед

на търг

2772-2187

Търг 2772-2187 - ДГС МЕСТА

Обект No. 172017-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 0

Общо: 125м³

Начална цена: 1250.69 лв.

Стъпка: 125 лв.

Гаранция: 63 лв.

Първа дата: 18.01.2017, 10:15

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

Договор

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване