преглед

на търг

2100-2186

Търг 2100-2186 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 172017-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 250, ОЗМ: 0

Общо: 250м³

Начална цена: 25000.39 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 19.01.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ