преглед

на търг

2000-2184

Търг 2000-2184 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 12012017-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 5, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 5

Общо: 24м³

Начална цена: 5555.00 лв.

Стъпка: 55 лв.

Гаранция: 278 лв.

Първа дата: 13.01.2017, 10:00

Приложени документи: