преглед

на търг

2500-2183

Търг 2500-2183 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 12012017-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 1, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 1

Общо: 15м³

Начална цена: 111.00 лв.

Стъпка: 1 лв.

Гаранция: 6 лв.

Първа дата: 13.01.2017, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг