преглед

на търг

2041-2182

Търг 2041-2182 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2017-12

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 5, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 3

Общо: 23м³

Начална цена: 45678.69 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 2284 лв.

Първа дата: 13.01.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг