преглед

на търг

2830-2181

Търг 2830-2181 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2017-11

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 6, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 0

Общо: 22м³

Начална цена: 256.36 лв.

Стъпка: 66 лв.

Гаранция: 13 лв.

Първа дата: 13.01.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ