преглед

на търг

2782-2180

Търг 2782-2180 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2017-10

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 8, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 5

Общо: 35м³

Начална цена: 4521.69 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 226 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 13:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг