преглед

на търг

2050-2179

Търг 2050-2179 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 2017-9

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 5, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 2

Общо: 20м³

Начална цена: 4567.30 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 228 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг