преглед

на търг

2777-2178

Търг 2777-2178 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2017-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, сдгл

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 5

Общо: 15м³

Начална цена: 2158.69 лв.

Стъпка: 210 лв.

Гаранция: 108 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг