преглед

на търг

2780-2177

Търг 2780-2177 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2017-7

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб, бм

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 34, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 67

Общо: 225м³

Начална цена: 35698.39 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 3570 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване