преглед

на търг

2900-2172

Търг 2900-2172 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2017-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела, гела

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 7, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 7

Общо: 35м³

Начална цена: 7777.00 лв.

Стъпка: 77 лв.

Гаранция: 389 лв.

Първа дата: 03.01.2017, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг