преглед

на търг

2360-2171

Търг 2360-2171 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 2017-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 1, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 1

Общо: 5м³

Начална цена: 111.00 лв.

Стъпка: 11 лв.

Гаранция: 6 лв.

Първа дата: 03.01.2017, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг