преглед

на търг

4470-2170

Търг 4470-2170 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2017-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 2, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 2, ОЗМ: 2

Общо: 10м³

Начална цена: 2222.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 111 лв.

Първа дата: 03.01.2017, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг