преглед

на търг

2960-2167

Търг 2960-2167 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2017-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 4

Общо: 20м³

Начална цена: 4444.00 лв.

Стъпка: 44 лв.

Гаранция: 222 лв.

Първа дата: 03.01.2017, 14:45

Приложени документи: