преглед

на търг

2440-2166

Търг 2440-2166 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 2017-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 3, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 3

Общо: 15м³

Начална цена: 3333.33 лв.

Стъпка: 333 лв.

Гаранция: 167 лв.

Първа дата: 03.01.2017, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг