преглед

на търг

2960-2163

Търг 2960-2163 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1111

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 5, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 5

Общо: 25м³

Начална цена: 5555.00 лв.

Стъпка: 55 лв.

Гаранция: 278 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 11:00

Втора дата: 09.01.2017, 11:00

Приложени документи: