преглед

на търг

2500-2020

Търг 2500-2020 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 1564-10

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 56, Дребна: 119

Дърва (м³): За огрев: 123, ОЗМ: 3

Общо: 304м³

Начална цена: 2543.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 127 лв.

Първа дата: 21.03.2016, 09:30

Втора дата: 25.03.2016, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване