преглед

на търг

2777-2018

Търг 2777-2018 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2018-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 21, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 77

Общо: 125м³

Начална цена: 4130.00 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 413 лв.

Първа дата: 23.03.2016, 15:00

Втора дата: 29.03.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ