преглед

на търг

2782-2017

Търг 2782-2017 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2017-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 143, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 35, ОЗМ: 38

Общо: 232м³

Начална цена: 20807.00 лв.

Стъпка: 750 лв.

Гаранция: 2081 лв.

Първа дата: 23.03.2016, 11:30

Втора дата: 28.03.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ