преглед

на търг

2700-2100

Търг 2700-2100 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1624-1-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 94м³

Начална цена: 6693.80 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 335 лв.

Първа дата: 22.09.2016, 15:00

Втора дата: 28.09.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: