преглед

на търг

2950-2099

Търг 2950-2099 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-1/1620-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 22, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 104м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 16.09.2016, 12:00

Втора дата: 20.09.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване