преглед

на търг

2772-2090

Търг 2772-2090 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1111

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 25, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 7

Общо: 96м³

Начална цена: 3687.33 лв.

Стъпка: 586 лв.

Гаранция: 369 лв.

Първа дата: 05.08.2016, 11:00

Втора дата: 09.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ