преглед

на търг

4470-2089

Търг 4470-2089 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2222

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 56, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 126м³

Начална цена: 100000.10 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 5000 лв.

Първа дата: 30.06.2016, 09:45

Втора дата: 04.07.2016, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг