преглед

на търг

2840-2063

Търг 2840-2063 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1607

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 12, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 0

Общо: 125м³

Начална цена: 9444.25 лв.

Стъпка: 472 лв.

Гаранция: 472 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 14:15

Втора дата: 30.06.2016, 14:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор