преглед

на търг

2830-2084

Търг 2830-2084 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1111e-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 54, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 97, ОЗМ: 9

Общо: 230м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 50000 лв.

Първа дата: 20.06.2016, 11:00

Втора дата: 24.06.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг