преглед

на търг

2100-2088

Търг 2100-2088 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 2222Д

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 35, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 105м³

Начална цена: 12789.89 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 76739 лв.

Първа дата: 16.06.2016, 14:15

Втора дата: 23.06.2016, 14:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ