преглед

на търг

4470-2087

Търг 4470-2087 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1111Д

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 50, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 100000.10 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500001 лв.

Първа дата: 13.06.2016, 13:45

Втора дата: 16.06.2016, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ