преглед

на търг

2890-2066

Търг 2890-2066 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 6266

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 26, ОЗМ: 0

Общо: 48м³

Начална цена: 2000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 19.06.2016, 14:45

Втора дата: 21.06.2016, 14:45

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор