преглед

на търг

2782-2082

Търг 2782-2082 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 7777

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 58, Средна: 54, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 78, ОЗМ: 2

Общо: 217м³

Начална цена: 65840.45 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 6584 лв.

Първа дата: 10.06.2016, 15:15

Втора дата: 15.06.2016, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ