преглед

на търг

2600-2080

Търг 2600-2080 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1610

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 22, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 11

Общо: 165м³

Начална цена: 89653.54 лв.

Стъпка: 632 лв.

Гаранция: 8965 лв.

Първа дата: 09.06.2016, 16:45

Втора дата: 16.06.2016, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ