преглед

на търг

5520-2251

Търг 5520-2251 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1020

Дата на публикуване: 24.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 24.01.2018, 16:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

24.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.01.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

24.01.2018