преглед

на търг

3474-2250

Търг 3474-2250 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 1234

Дата на публикуване: 24.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 24.01.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2018

Документация за провеждане на търг

24.01.2018

Протокол от проведен търг

24.01.2018

Договор

24.01.2018

Допълнителни документи:

Документ1

24.01.2018

Допълнителен документ

24.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.01.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

24.01.2018