преглед

на търг

3600-2192

Търг 3600-2192 - ДГС ЛОМ

Обект No. 23012017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 21.33, Средна: 36.33, Дребна: 12.36

Дърва (м³): За огрев: 45.33, ОЗМ: 0

Общо: 115.35м³

Начална цена: 36258.69 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1813 лв.

Първа дата: 26.01.2017, 12:30

Приложени документи: