преглед

на търг

5672-2185

Търг 5672-2185 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 222, ОЗМ: 0

Общо: 222м³

Начална цена: 14430.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 112843 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: