преглед

на търг

2140-2176

Търг 2140-2176 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 234

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лст

Дървесина (м³): Едра: 656, Средна: 6565, Дребна: 656

Дърва (м³): За огрев: 65, ОЗМ: 656

Общо: 8598м³

Начална цена: 6565.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 197 лв.

Първа дата: 06.01.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ