преглед

на търг

3000-2175

Търг 3000-2175 - ДГС ВРАЦА

Обект No. eg

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 4646, Средна: 4646, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 6446, ОЗМ: 6446

Общо: 22190м³

Начална цена: 644.00 лв.

Стъпка: 646 лв.

Гаранция: 19 лв.

Първа дата: 06.01.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ