преглед

на търг

3600-2174

Търг 3600-2174 - ДГС ЛОМ

Обект No. 3424

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 424, Средна: 442, Дребна: 43242

Дърва (м³): За огрев: 424, ОЗМ: 44

Общо: 44576м³

Начална цена: 244222.00 лв.

Стъпка: 1243 лв.

Гаранция: 7327 лв.

Първа дата: 06.01.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг